تبلیغات
حقوق تجارت بین الملل

اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل
نویسنده:
دكتر بهروز اخلاقی  

چکیده:
 گردش اسناد تجاری و جریان بین المللی آنها، به ویژه در مورد برات، دائماً موجب بروز تعارض قوانین می شود. حقوق بین الملل خصوصی طی قرنها، و پیمانهای بین المللی چندجانبه ناظربه متحدالشكل كردن یا وحدت حقوقی اسناد تجاری طی نیم قرن اخیر، تا حدی بهترین راه حلها برای پاسخگویی به این مشكلات بوده است.

پیمان ژنو مورخ 7 ژوئن 1930 معروف به قانون متحدالشكل ژنو عمدتاً این هدف بزرگ را دنبال كرده است. پاره ای از این تعارضات در كنوانسیون دوم مورخ 7 ژوئن 1930 حل و فصل گردیده و پاره ای دیگر به اصول كلی حقوق بین الملل خصوصی ارجاع داده شده است.

هرچند پیمانهای بین المللی در اجرا محدود بوده و موارد تعارض عدیده ای باقی گذارده اند، معذلك نباید از نظر دور داشت كه در سطح بین المللی، دامنه اجرایی وسیعی دارند. این پیمانها نه تنها در روابط كشورهای متعاهد لازم الاتباع هستند، بلكه در سایر كشورها كه به این پیمانها نپیوسته اند، نیز راهگشا می باشند.


سه شنبه 1 تیر 1389

مقالات / مبانی حقوقی اعتبارات اسنادی

   نوشته شده توسط: علیرضا دانش آرا    

مبانی حقوقی اعتبارات اسنادی

مقدمه

امروزه تجارت بین الملل نقش بسزائی در تامین نیازهای كشورهای مختلف جهان به كالاها و مواد گوناگون دارد بطوری كه می توان گفت بسیاری از كشورها بدون دسترسی به واردات و عدم امكان صادرات برای ادامه حیات و حفظ ثبات اقتصادی خود دچار مشكل خواهند شد. از طرف دیگر تجارت بین المللی این امكان را برای ملل جهان پدید آورده است كه نه تنها رشد اقتصادی خود را بهبود بخشیده و نیازهای خود را برآورده سازند، بلكه به تولید و صدور كالاهایی بپردازند كه در آن دارای مزیت نسبی هستند لذا ضمن كاهش هزینه تولید از منابع نیز به نحو بهینه استفاده كنند.

در این زمینه بانك ها نقش بسزائی را ایفا م یكنند لذا میبایستی مجموعه ای از حقوق مربوط به امور صادرات و واردات، كه تقریبًا تمام بان كهای جهان پذیرفت هاند را رعایت نمایند.

 ادامه مطلب


تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل

دکتر علی اکبر ایزدی فرد

حسین کاویار

چکیده

صنعت نفت ایران برای توسعه، نیاز به سرمایه گذاری دارد. گرچه با قیمت های بالای نفت

در شرایط کنونی بخشی از این منابع مالی از فروش نفت قابل تأمین است، اما به هر حال،

استفاده از سرمای ه گذاری خارجی به منظور جذب تکنولوژی و تسریع برنام ه های

سرمایه گذاری نیز ضروری به نظر می رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کرده است که با

معرفی قراردادهای بیع متقابل، بخشی از سرمایه مورد نیاز و تکنولوژی مناسب را به خدمت

صنعت نفت بگیرد. موضوع معامله در قرارداد بیع متقابل، تجهیزات، دانش فنی و فراهم

آوردن تسهیلاتی برای تولید در کشور واردکننده است. طرف های معامله در این قرارداد،

توافق می کنند تا فروشنده متعاقبا محصولاتی را که به وسیله این تسهیلات تولید شده،

خریداری و هزین ههای خود را مستهلک نماید. اوصاف قرارداد بیع متقابل عبارتند از : عقد

بودن، لازم بودن، منجز بودن، معوض بودن، ارتباط بین کالاها و تجهیزات صادراتی با

کالاهای بازخرید شده و بلند مدت بودن. مهمترین مسأله در معاملات بیع متقابل، توصیف

ماهیت حقوقی قراردادی است که در این زمینه منعقد می شود. بیع متقابل با نهادهای حقوقی

همچون بیع، معاوضه، شرکت، جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و صلح تشابهاتی دارد .

اما فی الواقع بیع متقابل، هیچیک از این نهادها نیست. این پژوهش به بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد بیع متقابل پرداخته و می کوشد مشروعیت این قرارداد بین المللی را از دیدگاه

فقه پویای اسلام و حقوق ایران به اثبات برساند.

ادامه مطلب


دوشنبه 31 خرداد 1389

مقالات

   نوشته شده توسط: علیرضا دانش آرا    

205
International Centre for
Settlement of Investment Disputes
(ICSID)
In the Matter of the Arbitration between
COMPAÑÍA DEL DESARROLLO DE SANTA ELENA, S.A.
and
THE REPUBLIC OF COSTA RICA
Case No. ARB/96/1
RECTIFICATION OF AWARD
Date of dispatch to the parties: June 8, 2000
206 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL
President: Mr. L. Yves FORTIER, C.C., Q.C.
Members of the Tribunal: Professor Sir Elihu LAUTERPACHT, C.B.E., Q.C.
Professor Prosper WEIL
Secretary of the Tribunal: Ms. Margrete Stevens
In Case No. ARB/96/1.
Between: Compañia del Desarrollo de Santa Elena, S.A.
Represented by:
Messrs. Alexander E. Bennett, Kenneth I. Juster, Michael
A. Lee and David B. Bergman
of the law firm Arnold & Porter, as counsel
CLAIMANT
And
The Republic of Costa Rica
Represented by:
Mr. Charles N. Brower, Ms. Abby Cohen Smutny, Ms. Anne
D. Smith Mr. Frank Panopoulos and Mr. Jamie M. Crowe
of the law firm White & Case, as counsel;
RESPONDENT
CASES 207
THE TRIBUNAL
Composed as above,
After deliberation,
Makes the following DECISION:
1. On 17 February 2000, the Tribunal’s Award (hereinafter, the
“Award”) in the present arbitration was rendered, and certified
copies dispatched to the parties, Compañía del Desarrollo de Santa
Elena, S.A. (hereinafter, “Claimant”) and the Republic of Costa
Rica (hereinafter, “Respondent”), by the Secretary-General of the
International Centre for Settlement of Investment Disputes (hereinafter,
“ICSID”), in accordance with Rule 48 of the ICSID Rules
of Procedure for Arbitration Proceedings in effect from 26 September
1984 (hereinafter, the “Arbitration Rules”).
2. On 30 March 2000, Claimant submitted to the Secretary-
General of ICSID a Request for Rectification of the Award (hereinafter,
the “Request”), accompanied by the prescribed lodging fee,
in accordance with Arbitration Rule 49(1).
3. The Request, having been duly registered and copied to the
parties along with notice of its registration, was transmitted to the
Tribunal on 7 April 2000, in accordance with Arbitration Rule
49(2).
4. On 25 April 2000, pursuant to Arbitration Rule 49(3), the
President of the Tribunal informed the parties of the Tribunal’s
decision that it would not be necessary for the Tribunal to meet in
order to consider the Request, and fixed the time limits for the filing
of Respondent’s written observations on the Request and of
Claimant’s reply.
5. For the purpose of Arbitration Rule 49(4), reference is hereby
made to the terms of the Award relating to the matters set out in
sub-paragraphs (a) to (g) of Arbitration Rule 47(1).
6. Having considered Claimant’s Request as well as the parties’
further submissions, contained in Respondent’s observations dated
3 May 2000 and Claimant’s reply of 11 May 2000, the Tribunal
has unanimously reached the present Decision in respect of the
three matters raised in the Request.
208 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL
Paragraph 27 of the Award
7. As requested by Claimant, and given the lack of objection by
Respondent, a clerical error in paragraph 27 of the Award is corrected
by deletion of the words “not” and “any” in the second sentence
of that paragraph.1
Paragraph 45 of the Award
8. As requested by Claimant, and in view of the absence of any
objection in this regard by Respondent, the name of “Mr. Landauer”
in the fifth line of the last subparagraph of paragraph 45 of the
Award is changed to “Mr. Beauchamp”, so as to identify correctly
the witness in question.
Paragraph 61(iii) of the Award
9. At page 2 of its 30 March 2000 Request, Claimant states that
paragraph 61(iii) of the Award “…misstates CDSE’s position on
the relationship of Costa Rican law to international law,” and
requests that that paragraph “… be changed to reflect CDSE’s
actual position on this issue.”
10. In its 3 May 2000 observations, Respondent denies that the
paragraph in question requires rectification, and submits that the
Tribunal’s reasoning, as expressed therein, may not in any event be
revised in the context of a rectification request under Article 49 of
the ICSID Convention.
11. In its 11 May 2000 reply, Claimant reiterated the submissions
made in its Request.
12. In the view of the Tribunal, no rectification of paragraph
61(iii) of the Award is required, and this element of Claimant’s
Request is therefore denied, for the reasons explained below.
13. Claimant fails to distinguish—as the Award explicitly does—
two separate though related issues: the question of whether Costa
Rican or international law applies to the dispute, which is dealt
with in Section I of the Award (“Applicable Law”); and the specific
1 The sentence, as corrected, reads: “The Memorial was accompanied by supporting
documentation. [footnote omitted]”
CASES 209
rules and principles of the applicable law that determine the compensation
owed Claimant, which are analysed in Sections J, K and
L of the Award (“Standard of Compensation”, “Valuation” and
“Interest”).
14. Paragraph 61 of the Award summarises Claimant’s position
concerning whether Costa Rican or international law applies (as
does paragraph 62 with respect to Respondent’s position). It says
nothing about particular rules of law, such as the date as at which
fair market value of the expropriated property is to be calculated,
or about Claimant’s position in that regard. As mentioned above,
the determination of particular rules and principles of law is
addressed separately, and explicitly, in subsequent sections of the
Award, at paragraphs 68 and following. Specifically, paragraph 75
of the Award reads, in part, as follows:
“Claimant states that the fair market value of the Santa
Elena Property, based on its highest and best use in the market
place, is equivalent to its present day value, undiminished
by any expropriatory actions of the Government and,
in particular, by any environmental statutes or regulations
enacted after 1978. [footnote omitted]”
15. In sum, Claimant’s position is described in the Award as follows:
Costa Rican law is applicable to the dispute, and is not
inconsistent with international law (paragraph 61(iii)); the relevant
rules of law require that compensation for expropriation be measured
at the time of payment, without any diminution in value
that may be due to the expropriatory acts (paragraph 75). As
Claimant’s submissions in the arbitration (including the references
cited in footnote 28 at paragraph 61(iii) of the Award2) and the
assertions made in the context of its Request make clear, this is an
accurate summary of Claimant’s stated position. As a result, there
is no need to rectify paragraph 61(iii) of the Award.
2 In its 11 May 2000 reply to Respondent’s observations dated 3 May, Claimant
states that the quotation attributed to it at paragraph 61(iii) of the Award cannot
be found in the references cited in footnote 28. In fact, the quotation comprises the
entirety of the second sentence of the first paragraph at page 75 of Claimant’s Reply
Memorial dated 21 August 1998.
210 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL
16. For all of the foregoing reasons, the Tribunal unanimously
DECIDES:
1. Paragraph 27 of the Award is rectified by the deletion of the
words “not” and “any” in the second sentence.
2. Paragraph 45 of the Award is rectified by the substitution of
the words “Mr. Beauchamp” for the words “Mr. Landauer” in
the fifth line of the last sub-paragraph.
3. No rectification is required in respect of paragraph 61(iii) of
the Award.
4. Each party shall bear the expenses incurred by it in connection
with the present Decision. The costs, including the fees
of the members of the Tribunal, shall be borne by the parties
in equal shares.
L. Yves Fortier, C.C., Q.C.
President
Sir Elihu Lauterpacht, C.B.E., Q.C. Professor Prosper Weil
Arbitrator Arbitrator


دوشنبه 31 خرداد 1389

مقالات

   نوشته شده توسط: علیرضا دانش آرا    

L’arbitrage Etat- investisseur dans un contexte de mondialisation: l’exemple de deux affaires
relatives à la gestion de l’eau (Communication faite auprès de l’American Society of
International Law-Jeudi 5 novembre 2009) par Badr ZerhdoudΨ
Introduction
Avant de développer sur le thème d’aujourd’hui, je commencerai par définir le cadre de
mon analyse qui a trait à l’arbitrage Etat-investisseur (Investor-State arbitration). Comme le
titre l’indique, le cadre dans lequel mon propos s’inscrit est celui d’une mondialisation. Une
première question s’impose à nous : qu’est ce que la mondialisation? Ce terme de «
mondialisation » (traduction du concept anglais de globalisation) apparaît dans la langue
française au début des années 1980 et signifie l'accroissement des mouvements de biens, de
services, de main-d’oeuvre, de technologie et de capital à l’échelle international. Ce phénomène
se caractérise par un certain nombre de facteurs qu’il importe d’identifier, à savoir:
-la faiblesse des coûts de transport au regard des écarts des coûts de production (au sens
économique du terme), qui touche les biens matériels et,
-la baisse des coûts de communication au niveau mondial, qui touche la diffusion sous forme
numérique des informations, y compris financières.
Le rappel à la mondialisation n'est pas un luxe car il traduit une accélération de la marche du
monde et détermine les conditions technologiques, économiques, politiques et juridiques dans
lesquelles les investissements vont s'intégrer: ces derniers se plaçant vers les centres ou les
conditions seront optimalisées (sécurité juridique, retour sur investissements, rapatriement des
bénéfices, exemptions fiscales). Avec l'accroissement des flux des investissements directs (FDI
en anglais) de par le monde, le nombre de différends y afférents portés devant les mécanismes
d'arbitrage Etat-investisseur s'accroît substantiellement. Ces différends sont d'autant plus
importants qu'ils contribuent à une certaine codification du corpus du droit des
investissements. Dans ce contexte, certaines affaires sont particulièrement intéressantes car
elles se trouvent alors à la confluence de différentes problématiques d'intérêt général: ce sont
les différends relatifs à la gestion de l'eau dans le cadre des concessions d'eau octroyés à des
opérateurs privés. Dès lors, la présentation d'aujourd'hui se subdivisera entre d’une part un
rappel de l’historique du développement de l’arbitrage Etat-investisseur (I) puis l‘apport des
Ψ Badr Zerhdoud est Visiting Researcher au Georgetown Law Center et Doctorant en droit international public à
l’Université de Genève (Suisse). Il rédige actuellement une thèse de doctorat sur l’arbitrage international et les
investissements afférents à la gestion de l’eau.
arbitrages relatifs à la concession d’eau (aux confluences des droits de l’homme et de la
protection de l’environnement) (II) à travers deux décisions récentes: Aguas del Tunari c/
Bolivie (A) (ICSID Case No. ARB/02/3) et Biwater c.Tanzanie (ARB/05/22) (B).
La présentation se subdivisera entre d’une part un rappel de l’historique du développement de
l’arbitrage Etat-investisseur (I) puis l‘apport des arbitrages relatifs à la concession d’eau (aux
confluences des droits de l’homme et de la protection de l’environnement) (II).
I) Historique du développement de l’arbitrage Etat-investisseur ou chronique d’un
développement discontinu
L’histoire de l’arbitrage Etat-investisseur ressemble à tout « sauf à un long fleuve
tranquille ». Pour cette raison, je vais brièvement en rappeler les jalons à travers deux étapes
essentielles: la protection diplomatique ou l’ébauche d’une protection imparfaite des
investisseurs (A) et la Convention de Washington de 1965 portant création du Centre
International de Règlements des Différends relatifs aux Investissements (B).
A) La protection diplomatique ou l’ébauche d’une protection imparfaite des investisseurs
Dans un premier temps, les investisseurs étrangers ne disposaient pas de mécanismes
juridictionnels pouvant connaître de différends relatifs à leurs investissements au titre de la
violation de la propriété privée. Le paradoxe veut que ce soit précisément lors de cette période,
s’échelonnant de 1880 à 1914, que l’on assiste à une explosion du commerce international et
des investissements étrangers correspondants. En faisant référence à cette époque, Thomas
Friedmann dans son best-seller « the World is flat » parle d’une mondialisation avant l’heure1.
De surcroît, une partie du droit international de la responsabilité s’est construit notamment sur
la jurisprudence internationale en matière d’expropriation. La protection diplomatique visait à
titre principal à s’assurer que la propriété de ressortissants étrangers n’était pas lésée. Les
conditions d’exercice de cette protection sont particulièrement contraignantes : nationalité
acquise avant le début du différend (a), épuisement des voies de recours internes dans le pays
hôte (b). Cela équivalait à dire que le mécanisme de la protection se substituait à l’échec
d’obtenir gain de cause devant les tribunaux locaux. Par ailleurs, l’Etat d‘origine du ressortissant
lésé dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à une éventuelle intervention et peut
l’interrompre à tout moment. Autant dire qu’il ne s‘agissait pas de la solution idéale pour les
investisseurs mais également pour un certain nombre d’Etats2. Quelques affaires, rentrées
depuis dans la postérité du droit international, ont permis d’étoffer quelque peu cette notion3.
1 Thomas Friedmann, The world is flat, Penguin, 2007, p.12
2 Jean-François Flauss, La protection diplomatique, Editions Bruylant, 2003, p.3. “On assiste depuis quelques
années à une conventionnalisation progressive de la protection des droits des nationaux à l’étranger, entraînant
un recul du recours à la protection diplomatique au profit de mécanismes spécifiques”.
3 Mavrommatis, Affaires des Concessions en Palestine, CPIJ, 30 août 1924, http://www.icjcij.
org/pcij/serie_A/A_02/06_Mavrommatis_en_Palestine_Arret.pdf ; Barcelona Traction, CIJ, deuxième phase,
http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5386.pdf; Elettronica Sicula, CIJ, 20 juillet 1989, http://www.icjcij.
org/docket/files/76/6707.pdf
Au-delà de son caractère insuffisant et aléatoire pour les investisseurs, la protection
diplomatique était rejetée par les Etats d’Amérique latine attachés à la doctrine Calvo qui
considérait qu'en vertu du principe d'égalité entre les Etats, ces derniers ne devaient être
soumis à aucune forme d'ingérence du type « diplomatie de la cannonière » (gunboat
diplomacy) et qu'en second lieu, les étrangers ne devaient pas jouir de plus de droits et de
privilèges que les ressortissants nationaux4. Cette dernière était considérée encore il y a
quelques années par la doctrine latino-américaine comme un « outstanding Latin American
contribution to the development of international law »5 . Parallèlement à la protection
diplomatique, un mécanisme de règlement des différends a vu le jour dans les années 60 et
porte l’acte de naissance de l’arbitrage Etat-investisseur par excellence: le CIRDI (ICSID en
anglais).
B) La Convention de Washington de 1965 portant création du CIRDI : du quasi-anonymat
au statut de star
De nombreux mécanismes d’arbitrage ayant à connaître d’un différend entre un Etat et un
investisseur privé existent. En voici quelques exemples connus des avocats internationaux: la
Chambre internationale de Commerce de Paris (CCI), la London Court of International
Arbitration (LCIA), l’Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. Ceci étant,
j’ai pris le parti de me concentrer exclusivement sur le plus ancien des mécanismes Etatinvestisseur
et n’ayant compétence que pour connaître des seuls différends relatifs aux
investisseurs: le Centre International du Règlement des Différents relatifs aux Investissements
(CIRDI).
La chute du mur de Berlin, consacrant d’une certaine manière la fin des idéologies et la
suprématie du système de l’économie de marché, relance la carrière d’une institution
longtemps ignorée, le CIRDI. Ce dernier est créé par la Convention de Washington du 18 mars
19656. Il est à bien des égards l’oeuvre du conseiller juridique d’alors de la Banque Mondiale,
4 Les pays exportateurs de capitaux étaient en mesure de justifier une intervention armée au nom de la protection
diplomatique, lorsque ces derniers l’estimaient nécessaire. En réaction à de telles interventions, la doctrine Drago,
énoncée en 1902 par le ministre des affaires étrangères argentin, affirme qu'aucun pouvoir étranger, y compris les
USA, ne peut valablement utiliser la force contre les nations américaines afin de recouvrer des dettes. La dite
doctrine fut une réponse à une expérience traumatisante pour les pays latino-américains qui prit la forme en 1902
d’un blocage naval et du bombardement des ports vénézuéliens par l’Allemagne, l’Angleterre et l’Italie.
5 D.R. Shea, The Calvo Clause: A Problem of Inter-American and International Law and Diplomacy, University of
Minnesota Press, 1955, p.200
6 Consciente des échecs des précédentes tentatives de projets de traités multilatéraux relatifs au statut de
l’investissement étranger, l’Assemblée générale des Nations Unies adopta la résolution 1318 (XIII) du 12 décembre
1958 visant à « rédiger, en s’inspirant des avis exprimés par les personnes qualifiées[..], un rapport sur les mesures
appliquées ou envisagées, tant dans les pays exportateurs que dans les pays importateurs de capitaux, en vue de
diriger un courant de plus en plus important de capitaux privés vers des investissements propres à favoriser le
développement des pays sous-développés, à des conditions mutuellement satisfaisantes ». Consultés par le
Secrétaire général du fait de son expertise sur les problèmes liés aux investissements privés, la Banque Mondiale
(BIRD) considéra qu’il était tout à fait possible de proposer un mode international de règlement des différends
relatifs aux investissements. En 1961, la BIRD, par l’entremise de son président, engageait des études visant à
institutionnaliser l’arbitrage et la conciliation en matière d’investissements étrangers. En 1962, dans un premier
temps, la BIRD a consulté les Etats membres pour connaître auprès de ces derniers l’intérêt pouvant être suscité
Aron Bronches, qui a très vite compris l’impasse que pouvait constituer l’adoption d’une
convention universelle visant à codifier les principes relatifs à la protection des investissements
étrangers, faute de consensus7. En lieu et place d’une telle convention, jugée irréaliste tel le
rêve d’Icare, il a suggéré plutôt l’idée d’une « procedure before substance » qui consistait à
créer une structure chargée de connaître les différends en matière d’investissements, avant
même l’établissement d’un corpus clairement défini visant la protection de ces derniers. En ce
sens, le CIRDI tire sa particularité du fait qu’il ne connaît exclusivement que des différends
opposants des Etats à des investisseurs étrangers, se distinguant des procédures d’arbitrage
proposées au sein des ordres juridiques internes8. C’est en soi une innovation majeure : un
individu ou une personne morale peut attraire devant le CIRDI un Etat, ce qui revient à dire que
« David peut attaquer Goliath » devant le CIRDI pour violations des principes régissant le droit
international des investissements ainsi que pour expropriation (measures tantamount to
expropriation). Ceci dit, si les pays riches ont tout de suite souscrit au principe de l’existence du
CIRDI, il n’est en pas de même s’agissant des pays du sud. En effet, il faut se replacer dans le
contexte de l’époque et bien garder a l’esprit la méfiance de ces Etats non seulement à l’égard
du droit international d’alors et notamment du droit coutumier jugé reflété des règles adoptées
par les seules puissances coloniales (Charte relative au Nouvel Ordre Economique International
et la résolution 3281 de 1974) mais également le recours à la notion d’arbitrage par des
groupes entiers d’Etats (Etats d’obédience communiste, l’Amérique Latine et le monde arabe
par exemple).
Parallèlement, le phénomène le plus marquant de ces dernières années concernant le CIRDI
touche au développement spectaculaire que connaît l’arbitrage sur le fondement d’instruments
de protection des investissements dont les traites bilatéraux (les clauses relatives au règlement
des différends font explicitement référence au CIRDI en tant que juridiction chargé de connaître
le litige) représentent l’étendard, phénomène d’autant plus intéressant qu’il n’en a pas toujours
été le cas9. La dite convention compte 156 Etats signataires tandis que 143 Etats l’ont ratifié10.
par le projet d’un système de règlement des différends qui aurait une vocation universelle, tout en ne comptant
comme membres que les Etats qui accordent un minimum un droit d’existence au capital privé. Des réunions
consultatives à l’échelon régional suivirent entre les représentants de la BIRD et des experts juridiques. Ce
processus déboucha sur un rapport favorable soumis au Conseil des gouverneurs de la Banque qui décida de
procéder à l’élaboration définitive du projet de convention, lors de la 19ème assemblée réunie en septembre 1964.
Le projet de convention de règlement des différends relatif aux investissements entre Etats et ressortissants
d’autres Etats est essentiellement procédural. Il a pour principale vocation la création d’une institution de
règlement des différends par voie d’arbitrage, en évacuant la question du statut international des investissements
étrangers.
7 La Charte de la Havane de 1947 (article 12 relatif aux investissements), le projet de Code international pour le
traitement équitable des investissements étrangers en 1949 de la Chambre de commerce internationale de Paris
ainsi que le projet Abs-Shawcross sous l’égide de l’OCDE de 1957 n’ont pu être adoptées et ont ouvert la voie la bi
latéralisation des investissements étrangers.
8 Patrick Rambaud, « Premiers enseignements des arbitrages du CIRDI, AFDI, Vol. XXVIII, 1982, pp 470-491 ;
Emmanuel Gaillard, La jurisprudence du CIRDI, Editions Pédone, Paris, 2004, pp. 1-16 ; Zachary Douglas, The Hybrid
Foundations of Investment Treaty Arbitration, The British Yearbook of International Law, 2003, pp.152-288 ;
Georges Delaume, Le Centre International pour le règlement des Différends relatifs aux Investissements, Journal
de Droit International, Vol.109, n°4, 1982, pp.775-843
9 Patrick Rambaud, op.cit, pp.471-472
On peut des lors parler d’une dimension universelle de la convention de Washington de 1965
dans la mesure ou « son succès » est tel qu’aucune région mondiale ou ensemble géopolitique
ne s’en tient désormais à l’écart11. Elle est devenue au fil des ans l’institution-phare de
l’arbitrage Etat-investisseur, même si les centres précités jouent également un rôle non
négligeable tels que la Chambre de Commerce Internationale de Paris.
De surcroît, le CIRDI se distingue. L’article 25-1 de la convention de Washington dispose que
« la compétence du centre s’étend aux différends d’ordre juridique entre un Etat contractant (ou
telle collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu’il désigne au centre) et le
ressortissant d’un autre Etat contractant qui sont en relation directe avec un investissement et
que les parties ont consenti par écrit à soumettre au centre. En l’espèce, le champ d’action du
CIRDI s’applique aux investissements dont la convention s’est bien gardée d’en donner une
quelconque définition. Des lors, c’est au CIRDI qu’il revient de déterminer chaque fois qu’il est
saisi de l’existence d’un investissement, ouvrant droit à sa compétence. Par ailleurs, la même
disposition prévoit qu’un individu ou une personne morale « qui possède la nationalité d’un
Etat contractant autre que l’Etat partie au différend à la date à laquelle les parties ont consenti
à soumettre le différend” peut saisir le CIRDI12.
Après ce rappel de nature historique sur l’arbitrage Etat-investisseur, il convient de se
focaliser sur un type d’arbitrage nouveau et qui, sans doute, a « de beaux jours devant lui » : les
arbitrages relatifs à la concession d’eau.
II) Les arbitrages relatifs à la concession d’eau : aux confluences des droits de l’homme
et de la protection de l’environnement
Les problèmes de l’accès à l’eau potable, de l’assainissement et de manière plus générale
l’utilisation de l’eau sont aujourd’hui inscrits à l’ordre du jour des conférences internationales
et autres forums mondiaux13. De par ses qualités intrinsèques, l’eau se situe directement aux
10 Voir le site du CIRDI, disponible à : http://www.worldbank.org/icsid
11 Les plus importants Etats parmi les pays industrialisés l’ont rapidement ratifiée. Par la suite, les Etats de la
péninsule arabique ont été les premiers Etats traditionnellement hostiles à l’arbitrage à se rallier à la convention
de Washington avec le Koweït en 1979, l’Arabie Saoudite en 1980, les Emirats Arabes-Unis en 1981, Oman en 1995
et Bahreïn en 1996. Le mouvement de ratification est encore plus impressionnant s’agissant des pays de l’Europe
de l’Est : tous ces pays ainsi que les ex-républiques d’URSS l’ont ratifiée, à l’exception de la Pologne et du
Tadjikistan. En Amérique Latine, ensemble géopolitique longtemps hostile à l’arbitrage en accord avec les
doctrines Calvo et Drago, le mouvement de ratification s’est enclenché avec le Honduras en 1989, le Chili en 1991,
le Costa-Rica et le Pérou en 1993, l’Argentine, la Bolivie, le Nicaragua et le Venezuela en 1995, le Panama en 1996,
la Colombie en 1997 et l’Uruguay en 2000. Quelques exceptions notables méritent toutefois d’être mentionnées :
la Russie, l’Inde, l’Afrique du Sud, le Canada, le Mexique ainsi que le Brésil. Sur ce sujet, voir Sébastien Manciaux,
Investissements et arbitrage entre Etats et ressortissants d’autres Etats : trente années d’activités du CIRDI, Litec,
2004, pp.15-16-17
12 Article 25.2.a de la Convention de Washington de 1965
13 Conférence de Mar de Plata des Nations Unies sur l’eau de 1977, Conférence internationale sur l’eau et
l’environnement de Dublin de 1992, Conférence internationale sur l’eau douce de Bonn de 2001, Forum de
confluences des droits de l’homme et de la protection de l’environnement. En effet, des débats
passionnés s’organisent autour du droit à l’eau dont notamment l’Observation générale n°1514,
adoptée par le Comité des Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en
2002 qui vise à en faire un droit de l’homme essentiel car la clé de voûte de l’architecture de la
protection internationale des droits de l’homme : sans eau, point de vie !!!! L’Observation
générale lie le droit a l’eau à la protection du droit à la santé et au droit à un niveau de vie
suffisant. En l’espèce, la privatisation des services de gestion et de commercialisation de l’eau
potable est à l’origine d’un certain nombre d’affaires portées devant le CIRDI et opposant un
investisseur privé à un Etat, considéré comme responsable du fait de l’action de ses collectivités
territoriales (villes, provinces, régions, Etats fédérés) comme le prévoit le projet de la
Commission du Droit International15. Deux décisions feront l’objet d’une analyse, à savoir
Aguas del Tunari c/ Bolivie (A) et Biwater c/Tanzanie (B).
A) Aguas del Tunari c/ Bolivie (ICSID Case No. ARB/02/3)
En 1998, le gouvernement bolivien a pris la décision de privatiser le secteur de la
distribution et d’assainissement de l’eau ainsi que la centrale électrique de la ville de
Cochabamba. Le 2 septembre 1999, un consortium d’investisseurs étrangers mené par
International Waters crée la société de droit bolivien Aguas Del Tunari dont le dessein est de
pouvoir obtenir la concession pour la distribution de l’eau et l’assainissement de la même ville.
Le 3 septembre 1999, le contrat de concession est conclu et signé par le superintendant chargé
de l’eau, Luis Guillermo Uzin Fernandez et Richard Thorpe, représentant de la compagnie Aguas
Del Tunari. Le contrat prend effet le 1er novembre 1999 et vise la fourniture d’un volume
régulier d’eau de qualité sur une période de quarante ans ainsi qu’une composante relative à la
production d’électricité car au contrat de concession vient se greffer toute une série d’autres
contrats. Par ailleurs, le dit contrat anticipe sur l’avenir en prévoyant notamment la possibilité
d’étendre les opérations de la société concessionnaire afin de répondre à l’accroissement
démographique. L’actionnariat au sein d’Aguas Del Tunari (upstream ownership) se compose de
manière tripartite16.
Marrakech de 1997, Forum de la Haye de 2000, Forum de Kyoto de 2003, Forum de Mexico de 2006, Forum
d’Istanbul de 2009.
14 Observation générale n° 15, Comité des Droits Économiques, Sociaux et Culturels, Vingt-neuvième session,
Genève, 11-29 novembre 2002, E/C.12/2002/11, disponible sur
http://www.aqueduc.info/IMG/pdf/CDESC_observ_gen_15_droit_eau.pdf
15 En sa qualité de sujet de droit international, l’État est responsable du comportement de tous les organes,
institutions et fonctionnaires qui font partie de son organisation et agissent en cette qualité, qu’ils aient ou non la
personnalité juridique en droit interne. Voir Projet sur la responsabilité de l’Etat du fait internationalement illicite
et commentaires y relatifs, 2001, Commission de Droit International,
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires/9_6_2001_francais.pdf, p.86
16 20% des actions sont réparties entre 4 sociétés boliviennes
-25% par Riverstar International, une société uruguayenne
-55% par International Waters, une société basée aux Iles Caïman et détenue à 100% par la multinationale
américaine du BTP Bechtel.
Parallèlement aux négociations, un climat d’hostilité s’est installé au sein de l’opinion publique
bolivienne reprochant un manque de transparence des autorités locales dans la conduite de ces
négociations et demande urgemment à ces dernières de rendre publique les termes du contrat.
La population locale craignait une substantielle augmentation de la facture d’eau, crainte
confirmée alors au moment de l’exécution du contrat de concession. Le rejet de l’attribution de
la concession va alors crescendo tandis que le mouvement demande purement et simplement
la résiliation du contrat. L’opposition contre cette privatisation ne s’atténuant pas avec le
temps, la concession s’est achevée en avril 2000 par une décision des autorités boliviennes
locales, soit quatre mois après le début des opérations par Aguas Del Tunari à la suite de
violences ayant débouché sur la mort d’un homme.
Le contrat de concession disposait d’une clause consacrée au règlement des différends. L’article
41.2 indique qu’Aguas del Tunari reconnaît « the jurisdiction and competence of the authorities
that make up the System of Sectoral Regulation (SIRESE) and of the courts of the Republic of
Bolivia, in accordance with the SIRESE law and other applicable Bolivian laws». En substance,
Aguas Del Tunari reconnaît la compétence des tribunaux boliviens dans l’hypothèse d’un
différent ultérieur. Or le paragraphe du même article ajoute que les parties n’ont nullement
exclu la possibilité de recourir à d’autres modes de règlements des différends « established in
International Treaties recognized by the Republic of Bolivia ». Le paragraphe 5 du même article
est encore plus explicite car il fait référence « to those methods of dispute resolution which are
legally available to them in accordance with Bolivian Law (such as, for example, arbitration
under the rules of the ICC, ICSID or UNCITRAL or other similar international organizations) ».
Aguas Del Tunari a formulé une requête en arbitrage le 12 novembre 2001, en invoquant
plusieurs actes préjudiciables dont l’expropriation de ses investissements en Bolivie ainsi que la
violation par le même Etat de ses obligations au regard du traité bilatéral d’investissement
entre les Pays-Bas et la Bolivie. De son côté, la Bolivie a transmis par un mémoire du 5
décembre 2001 la première série d’objections (First Objection) à la compétence du tribunal
arbitral du CIRDI, en considérant que ce dernier était « manifestement hors de sa
compétence ».
Lors de la procédure, une organisation non gouvernementale environnementale, Earthjustice,
soumit la demande de participer à chacune des étapes de la procédure au même titre que les
parties, et ce au nom d’une vaste coordination et demanda au tribunal l’autorisation pour un
certain nombre d’actions17. A cela, le tribunal rejeta une telle requête au motif de l’absence du
consentement des deux parties18. Au final, la société Bechtel accepta d’abandonner toute
17 En l’espèce, il s’agissait de déposer des mémoires sur les aspects liés à la compétence du tribunal arbitral, le
bien-fondé de la requête déposée par le demandeur, participer aux audiences, faire des observations orales, avoir
accès aux pièces transmises par les parties dans le cadre de la procédure, visiter le site de Cochabamba.
18 Ibid, Para 17, p.8 « The Tribunal‘s unanimous opinion is that your core requests are beyond or the authority of
the Tribunal to grant. The interplay of the two treaties involved (the Convention on the Settlement of Investment
Disputes and the 1992 Bilateral Agreement on Encouragement and Reciprocal Protection of Investments between
the Kingdom of Netherlands and Bolivia) and the consensual nature of arbitration places the control of the issues
you raise with the parties, not the Tribunal. In particular, it is manifestly clear to the Tribunal that it does not,
absent the agreement of the Parties, have the power to join a non-party to the proceedings; to provide access to
poursuite d’un règlement arbitral devant le CIRDI. En contrepartie, les autorités boliviennes ont
absout Bechtel et Montedison de toute responsabilité. Cette affaire a eu des retombées
politiques et juridiques car dans un premier temps la privatisation de la distribution de l’eau à El
Alto, un quartier deshérité de La Paz, fut abandonné. De surcroît, le futur président Evo
Morales a beaucoup insisté lors de la campagne électorale sur la nécessité de nationaliser les
secteurs jugés clé de l’économie tels que le gaz. En l’espèce, l’arbitrage s’inscrit dans un
contexte politique tendu, tendance exacerbée par le fait que la ressource visée par
l’investissement était vitale pour les communautés locales.
B) Biwater c.Tanzanie (ARB/05/22)
L’affaire en question oppose la République de Tanzanie à un opérateur privé spécialisé
dans la distribution de l’eau, Biwater Gauff, société établie en Grande-Bretagne. Elle concerne
la rénovation de l’approvisionnement en eau ainsi que l’assainissement de la ville de Dar Es
Salam. En 2003, la Tanzanie s’est vue octroyer par la Banque Mondiale, la Banque Africaine de
Développement ainsi que la Banque Européenne d’Investissement un prêt de 140 millions de
dollars pour un programme de réhabilitation des infrastructures fournissant l’eau ainsi que le
système d’assainissement de la capitale de la Tanzanie alors que le coût du projet était estimé à
161 millions de dollars. La différence serait payée selon le montage financier suivant:12 millions
de dollars pour DAWASA (Dar es Salaam Water and Sewerage Authority) et 8 millions à charge
pour la société concessionnaire retenue par le gouvernement tanzanien. Pour ce faire, la
Tanzanie invita des opérateurs à faire une offre pour la rénovation et la gestion de la
distribution d’eau car la situation qui prévalait n’était guère reluisante avec une inégalité
d’accès à l’eau malgré des quantités suffisantes pour alimenter la population locale. Les
problèmes provenaient pour l’essentiel de connections illégales au réseau, une facturation trop
faible ainsi qu’une collecte des paiements inefficace. Pour y remédier, la Tanzanie s’était
engagée dans un vaste chantier de privatisation depuis le début des années 90 tendant à
favoriser l’entrée d’acteurs privés dans la gestion de l’eau. Un cadre juridique et politique est
crée à cet effet (nouvelle politique nationale de l’eau de 1991, loi de 1997 créant DAWASA
chargée de l’approvisionnement en eau de la ville de Dar Es Salaam ainsi que son
assainissement, l’Energy and Water Utilities Regulatory Authority Act de 2001). C’est dans ce
contexte politico-économique que Biwater et Gauff soumirent une offre commune en juin 2002
pour le projet, selon un montage financier précis (80% des actions de la future société
reviendrait à Biwater et 20% à Gauff) avant d’être reconnue comme la meilleure offre par la
Tanzanie, après une première série d’appel d’offre public infructueuse en 2000 et au terme de
laquelle le gouvernement tanzanien rejeta les propositions faites par diverses compagnies
présélectionnées telles que Saur International ou Vivendi. Ceci étant, les déboires financiers de
City Water iront crescendo conduisant cette dernière à solliciter une révision du contrat de
concession. Se voyant opposer une fin de non-recevoir, les dirigeants de City Water prirent
l’initiative de suspendre les paiements à compter du 16 décembre 2004, en les conditionnant à
hearings to non parties and, a fortiori, to the public generally; or to make the documents of the proceedings
public»
l’ouverture de renégociations du dit contrat. L’échec de négociations relatif au contrat de
concession constaté le 12 mai 2005 conduit l’Etat tanzanien à se prononcer en faveur d’une
résolution du contrat et à adopter un certain nombre de mesures précitées19. En réaction, City
Water décida de saisir la Haute Cour de Londres en vue d’une injonction visant à faire cesser les
mesures adoptées par le gouvernement tanzanien. Par ailleurs, le représentant de City Water
déclara lors d’une conférence de presse qu’il n’avait reçu aucune notification de la résolution
du contrat et qu’en conséquence, il continuerait l’exécution du contrat en assurant le service à
la clientèle. Une lettre de City Water du 30 mai 2005 reprenait la même formulation en invitant
DAWASA à s’abstenir de prendre des mesures concernant City Water et d’attendre la
constitution d’un tribunal arbitral sur le modèle CNUDCI.
D’un point de vue procédural, le CIRDI fut saisi par une requête en demande d’arbitrage en
date du 5 août 2005, formulé par Biwater Gauff à l’encontre du gouvernement tanzanien sur la
base du paragraphe 23.2 (b) du Tanzanian Investment Act (TIA), de l’article 8 du TBI entre la
Tanzanie et le Royaume-Uni. Sur la forme, le CIRDI se déclare compétent pour connaître de
l’affaire sur la base du traité bilatéral. Sur le fond, le tribunal arbitral devait vérifier s’il existait
en l’espèce, une expropriation, une violation du principe du traitement juste et équitable, des
mesures au caractère discriminatoire et déraisonnable, une violation du principe de l’entière
protection et de sécurité ainsi qu’une violation du principe du transfert illimité de capitaux.
Sur l’existence avérée ou pas d’une expropriation soulevée par le demandeur, le tribunal
aboutit à la conclusion selon laquelle l’investissement visé a fait l’objet d’une expropriation. Par
exemple, la conférence de presse tenue par le Ministre Lowassa le 13 mai 2005 a été effectuée
« outside of the ordinary activity of a contracting counterparty and was an exercice of executive
authority, which effectively, and publicly, inflamed the dispute, thereby undermining City
Water in the general public’s eyes and disabling it from the contractual process in an
ordinary»20 . Par ailleurs, le tribunal précisa qu’une telle action « was an unreasonable
disruption of the contractual mechanisms existing between City Water and DAWASA, damaging
to City Water and BGT’s interests, and motivated by political consideration»21.
Sur la question de l’accès des amicus curiae, le CIRDI rappelle une précédente décision
Methanex c/ Etats-Unis22, portée devant lui pour indiquer le bien-fondé de la démarche
entreprise par les organisations non gouvernementales afin d’éclairer la justice, en fournissant
des informations sur les questions d’intérêt public lie à la gestion de l’eau telles que le
développement durable, l’environnement, les droits de l’homme et les politiques
gouvernementales23. Le CIRDI rajoute aussitôt que s’agissant des amici curiae, il distingue bien
entre le dépôt de mémoire écrit prévu par la règle 32 (2) et la participation aux audiences (règle
19 Ibid, para.203, p.55
20 Ibid, para.498, p.146
21 Ibid, para.500, p.146
22 Methanex Corp. v. United States of America, Final Award on Jurisdiction and Merits, disponible sur:
http://www.state.gov/documents/organization/51052.pdf
23 Ibid, para.358, p.101
37 (2)); la seconde option étant écartée en l’espèce en raison du refus du demandeur. Ces
procédures sont clairement définies et prévues dans les règles d’arbitrage du Centre. Plus
spécifiquement, le mémoire déposé par l’amicus curiae suggère fortement l’idée selon laquelle
l’investissement doit être appréhendé à la lumière des droits de l’homme ainsi que des
Objectifs de Développement du Millénaire. Partant de là, elle insiste sur le principe d’une
responsabilité accrue de l’investisseur privé dans la mesure où l’investissement, en l’espèce la
distribution et l’assainissement de l’eau, s’effectue dans un secteur affectant le développement
durable ainsi que les droits de l’homme.
En définitive, la sentence peut se résumer à la formulation suivante : s’il est exact que le réseau
de distribution de l’eau à Dar Es Salam était dans un état particulièrement défectueux, BGT a en
revanche sous-estimé l’ampleur de la tache à accomplir en soumettant une offre
insuffisamment détaillée24.
Conclusion
Au-delà même de savoir en l’espèce qui est le gagnant ou le perdant dans ce type
d’arbitrage, deux remarques méritent d’être effectuées présentement. En premier lieu, le
succès grandissant de l’arbitrage Etat-investisseur qui est devenu la règle pour les différends
ayant trait à un investissement et opposant un Etat à un individu ou une personne morale : à ce
titre, le CIRDI est devenu le forum par excellence en matière d’investissements, qui créée une
jurisprudence venant préciser sans cesse davantage le contour du droit international des
investissements. Il est par conséquent loin le temps ou le CIRDI n’avait à connaître que 2 ou 3
affaires par année.
Par ailleurs, les différends relatifs à la gestion de l’eau posent à l’évidence des
problèmes d’intérêt général dépassant le simple cadre des investissements. Les considérations
tirées de la protection de l’environnement et des droits de l’homme se montrent essentielles
pour appréhender la question de la gestion de l’eau via les contrats de concession. La question
de l’eau au même titre que la protection de l’environnement ont permis de favoriser l’entrée
sur la scène procédurale des amicus curiae qui jouent un rôle de plus en important dans cette
dernière en combinant expertise et plaidoyer pour la défense de l’intérêt général (advocacy)
dans un effort de transparence. Ceci est d’autant plus vrai que la modification du règlement
d’arbitrage du CIRDI du 10 avril 2006 prend acte d’une telle évolution et dispose dans son
article 37 paragraphe 2 que « après consultation des parties, le Tribunal peut permettre à une
personne ou entité qui n’est pas partie au différend de déposer une soumission écrite auprès du
Tribunal relative a une question qui s’inscrit dans le cadre du différend ». Cet effort de la part
du CIRDI apparaît salutaire. Ceci étant dit, le tribunal arbitral n'est nullement tenu de se
prononcer sur les arguments avancés par les amicus curiae et, même lorsqu'il décide d'y faire
référence, rien ne l'empêche de simplement mentionner ces arguments sans pour autant en
tenir compte, du moins explicitement, comme l'illustre la sentence dans l'affaire Biwater. Une
interrogation toutefois demeure : dans le contexte d’une mondialisation exacerbée, les Etats
24 Ibid, para.150, p.40-41
représentent-ils toujours vraiment des Goliath en puissance face à des David sous la forme
d‘investisseurs, ou bien sommes-nous face à un renversement de situation? 25
25 Philippe Fouchard semble trancher pour la seconde option en affirmant que « c’est l’Etat qui est maintenant en
position d’infériorité dans le contentieux économique transnational. Au nom de la liberté et de la protection de
l’investissement international, le balancier est passé de l’autre côté. Et les arbitres seront ici d’abord les juges du
comportement des Etats à l’égard des investissements étrangers, avant d’être ceux d’un litige né d’un contrat
international déterminé. A ce double titre, on est bien en présence d’un arbitrage de la mondialisation ». Voir
Philippe Fouchard, « L’arbitrage et la mondialisation de l’économie », Philosophie du droit et droit économique,
Quel dialogue ?, Mélanges en l’honneur de Gérard Farjat, p.393


دوشنبه 31 خرداد 1389

مقالات

   نوشته شده توسط: علیرضا دانش آرا    

1
INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES
WASHINGTON, D.C.
RSM PRODUCTION CORPORATION
Applicant
- AND -
GRENADA
Respondent
ICSID CASE NO ARB/05/14
(ANNULMENT PROCEEDING)
DECISION ON RSM PRODUCTION CORPORATION’S APPLICATION FOR A PRELIMINARY RULING OF 29 OCTOBER 2009
Members of the ad hoc Committee:
Dr Gavan Griffith QC, President
Dato’ Cecil W M Abraham, Member
Professor Campbell McLachlan QC, Member
Secretary to the ad hoc Committee:
Ms Milanka Kostadinova
Assistant to the ad hoc Committee:
Dr Chester Brown
The Parties’ Legal Representatives:
Representing the Applicant: Representing the Respondent:
Dewey & Leboeuf LLP Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
2
A. Introduction
1. On 26 June 2009, RSM Production Corporation (‘the Applicant’), submitted a Request for Annulment to the ICSID Secretariat (‘ICSID’) pursuant to Article 52(1) of the ICSID Convention and Rule 50(1)(iii) of the ICSID Arbitration Rules, requesting the annulment of the Award of 13 March 2009 rendered by the Tribunal in the arbitration proceeding between the Applicant and Grenada (‘the Respondent’). The Request for Annulment was registered by the ICSID Secretariat on 10 July 2009, and the ad hoc Annulment Committee (‘the Committee’) was constituted on 17 August 2009.
2. In its Request for Annulment, the Applicant submits that in rendering the Award, the Tribunal ‘manifestly exceeded its powers’ (contrary to Article 52(1)(b) of the ICSID Convention); that there was a ‘serious departure from a fundamental rule of procedure’ (contrary to Article 52(1)(d)); and that the Award ‘failed to state the reasons on which it is based’ (contrary to Article 52(1)(e)). These submissions are further particularised in the Applicant’s Request for Annulment dated 26 June 2009, and in the Applicant’s Memorial in Support of its Request for Annulment dated 16 November 2009.
3. The Committee convened a procedural hearing in London on 16 October 2009 (‘the Procedural Hearing’). At the Procedural Hearing, the Applicant made an application in which it requested the Committee to investigate suspicions of corruption in the contract underlying the present dispute. The Committee invited the Applicant to put its application in writing. The Applicant duly submitted its application by letter dated 29 October 2009 (‘the Application’), with which it enclosed various exhibits. The Respondent submitted its observations on the Application, together with various exhibits, by letter dated 16 November 2009 (‘the Reply’).
3
B. The Application
4. In its Application, the Applicant offers a summary of the dispute between it and the Respondent. In that summary, the Applicant essentially sets out the case that it put before the Tribunal constituted to determine the merits of this dispute, as detailed in various written submissions and as elaborated at the substantive hearing which was held at the International Dispute Resolution Centre, 70 Fleet Street, London EC4Y 1EU, from 18 – 22 June 2007 (‘the Merits Hearing’). It would serve no practical purpose to restate the Applicant’s case in extensive detail here. For present purposes, it suffices to say that the Applicant infers that the Respondent’s denial of the Applicant’s application for an exploration licence on 27 April 2004, and the Respondent’s subsequent termination of the Agreement of 4 July 1996 (‘the Agreement’), as notified by letter dated 5 July 2005, was motivated by an alleged bribe that was paid, or was to be paid, to Mr Bowen, the then Attorney-General of Grenada, by a corporate entity called Global Petroleum Group (‘Global’).
5. At the Merits Hearing, counsel for the Applicant put it to Mr Bowen that he had accepted a bribe from Global in relation to an oil exploration contract which Global has apparently since concluded with the Respondent. The Applicant repeats this allegation in its Application. At the Merits Hearing, Mr Bowen denied this allegation,1 but confirmed that Global had provided the Respondent with US$2.5 million in order to fund the arbitration proceedings.2
6. At the Merits Hearing, counsel for the Applicant did not request that the Tribunal make a finding of fact relating to the alleged corruption. Rather, counsel for the Applicant merely submitted that the Tribunal should take this evidence into account in deciding on the credibility of Mr Bowen and his testimony. As counsel for the Applicant put it:
I have explained the significance, as we see it, of what has been going on with a negotiation of this secret agreement, and the – I would venture to suggest the
1 Merits Hearing Transcript, Day 4, 44-45.
2 Ibid 43-44.
4
devastating admissions that Bowen made in cross-examination yesterday about how this agreement had come about, and why he kept it quiet, and gauge this; he told me in answer to questions yesterday afternoon that the US$2.5 million was received around the time, within a month or so around the time that the agreement was entered into at the end of September 1995 [sic], but he couldn’t explain why the following May of 2006 the government received US$1.9 million less US$25 for bank charges from the Fish Eye Company on account of Global, on account of the agreement of September, and he said, well, he thought that actually might be part of the US$2.5 million, an explanation, obviously inconsistent with the one he had given me only a minute or so before. I am not asking you, I made it plain in the private sessions we had when Bowen was out of the room, I am not asking you, and it is no part of your function, and it is not necessary for you, to find that Mr Bowen is corrupt, or even to find that he’s incompetent, or that he’s both. What this has to do with is the credibility, in the sense that I have explained it.
3
7. On this issue, the Tribunal concluded as follows:
On all the evidence adduced in these arbitration proceedings, the Tribunal does not accept any of these personal criticisms of Senator Bowen for the purposes of its decision in this Award. Moreover, after a firm but fair cross-examination of Senator Bowen during the Main Hearing, RSM’s counsel submitted in his closing oral submissions that RSM was not requesting this Tribunal, in these proceedings, to find Senator Bowen ‘corrupt’ or ‘incompetent’ … Nor does it.4
8. Having set out this background, the Applicant then explains in its Application what it is asking of the Committee. First it states that it is not asking the Committee to review these findings of the Tribunal for error. Rather, the Applicant explains, it is asking the Committee ‘to exercise its independent jurisdiction to enquire whether Senator Bowen did in fact behave corruptly. In other words, we are now explicitly asking the Committee to do what we specifically said that the Tribunal need not do’.5
3 Ibid, Day 5, 49-50. The Applicant claims that it does so now because, two years on from the Merits Hearing, it is ‘better able to
4 Award of 13 March 2009, para 212.
5 Application, 4.
5
marshal and evaluate the evidence, some of which only emerged at the hearing itself’.
6
9. The Applicant explains that it is not asking the Committee ‘to conduct a full-bore investigation into corrupt activities at high levels of the Grenadian government’, as it acknowledges that the Committee ‘plainly lacks the power to embark upon that kind of venture’.7 The Applicant submits, however, that the Committee has the authority and the obligation to make its own enquiries on the basis of prima facie evidence which it has submitted. In the view of the Applicant, the Committee possesses an inherent jurisdiction to investigate allegations of bribery, which it describes as being contrary to ‘accepted norms of international public policy’ and a ‘universal norm of international law’.8
10. In support of the proposition that the Committee has an inherent jurisdiction to investigate such allegations, the Applicant cites a number of decisions of international arbitral tribunals, namely the Lehigh Valley Railroad Company Case;9 Dallal v Iran;10 and Morris v Iran.11 On the basis of these decisions, the Applicant submits that ‘international tribunals have jurisdiction to make enquiries and decisions beyond the scope of their technical mandate where circumstances so require’.12
11. In the closing paragraph of the Application, the Applicant puts into concrete terms the relief that it seeks. There, the Applicant ‘petitions this Committee to instruct Grenada to reveal the details of its relationship with Global Petroleum’, beginning with ‘disclosure of who is paying Freshfields’ fees in the current annulment proceeding’,13
6 Ibid. and the Applicant submits further that ‘[t]he Committee should thereafter make whatever further enquiries it deems fit to assure itself that it has
7 Ibid 5.
8 Ibid 5-6.
9 8 UNRIAA 160 (US – Germany Mixed Claims Commission, 1933).
10 5 Ir-USCTR 84 (Iran – US Claims Tribunal, 1984).
11 3 Ir-USCTR 364 (Iran – US Claims Tribunal, 1983).
12 Application, 7.
13 Ibid 8.
6
properly discharged its obligations in accordance with existing and evolving international public policy’.
14
C. The Reply
12. In its Reply, the Respondent makes a number of submissions in response to the Application. First, the Respondent submits that the Applicant had, in the course of the Merits Hearing, waived the right to argue that Mr Bowen was involved in corrupt activities.15 The Respondent refers to the ongoing court proceedings in New York, in which the Applicant has pursued the allegations of corruption which are levelled at Mr Bowen. The Respondent explains that at an earlier stage of these arbitration proceedings, it had requested an order that the Applicant be required to withdraw the case on the basis that the Applicant was attempting to litigate the same dispute in another forum (namely the New York courts). The Respondent submits that the Applicant, at the time, assured the Tribunal that its allegations of corruption formed no part of its case before the Tribunal. In the Respondent’s submission, this is consistent with various statements made at the Merits Hearing by counsel for the Applicant.16 The Respondent further submits that the Applicant, ‘[h]aving expressly and repeatedly disclaimed the corruption allegations in the proceedings before the Tribunal … may not seek to resuscitate them now’.17 In this regard, the Respondent refers to the Decision of the Annulment Committee in Maritime International Nominees Establishment v Republic of Guinea, in which the Annulment Committee stated that ‘the annulment proceeding is not an occasion to present arguments and submissions which a party failed to make in the underlying proceedings’.18 The Respondent also refers to the decisions of other international courts and tribunals as authority for this proposition.19
14 Ibid.
15 Reply, 3-5.
16 Merits Hearing Transcript, Day 4, 55-56; Merits Hearing Transcript, Day 5, 49-50.
17 Reply, 4.
18 Maritime International Nominees Establishment v Republic of Guinea (ICSID Case No ARB/84/4), Decision on Annulment of 22 December 1989, para 6.42.
19 Reply, 4-5.
7
13. Second, the Respondent submits that, in any event, the Applicant’s allegations have no relevance to the issues before the Committee.20 The Respondent notes that the Applicant does not allege that there was corruption on the part of a member of the Tribunal, and the Respondent observes that the Applicant does not allege that the procurement, formation or performance of the Agreement of 4 July 1996 was in any way tainted by corruption. In the Respondent’s submission, the only respect in which the Applicant contends that corruption has any relevance to the present case is that Mr Bowen’s testimony on a particular issue should have been disregarded due to his credibility being undermined by his alleged willingness to solicit and accept a bribe. However, in its Award, the Tribunal did not find it necessary to rely on Mr Bowen’s testimony on that issue, due to the existence of relevant corroborating documentary evidence. Furthermore, the Respondent submits that even on the Applicant’s own case, the allegations of corruption are not relevant to the ‘dispositive issue in the Award’, being the proper construction of the relevant provision in the Agreement of 4 July 1996.21 And finally on this point, the Respondent observes that the Application contains only one concrete request for information, namely whether Global is funding the Respondent’s costs in the present annulment proceeding. The Respondent submits that it cannot see how the Government’s ‘payment of fees “in the current annulment proceeding” could be part of an investigation into Mr Bowen’s alleged corruption’.22
14. Third, the Respondent submits that, in any event, the Committee lacks the jurisdiction to consider the Application.23 The Respondent observes that the Committee ‘is a creature of the ICSID Convention’, as established under Article 52 of the ICSID Convention, and that the grounds for annulment in Article 52 are exhaustive.24 The Respondent also refers to Article 53(1), which provides that an award ‘shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention’.25
20 Ibid 5-7. The Respondent notes that the ‘public policy’ invoked by the Applicant cannot serve as a basis for any remedy that the
21 Ibid 6.
22 Ibid 7.
23 Ibid 8-10.
24 Ibid 8.
25 ICSID Convention, Article 53(1).
8
Committee has the power to grant.
26 Further, the Respondent submits that the cases cited by the Applicant as a source of the Committee’s ‘inherent jurisdiction’ to grant the Application provide no assistance to its argument. The Respondent concludes by submitting that the Application is ‘wholly unsupported by logic or the ICSID Convention’ and that it should be rejected.27
D. The Committee’s Views
15. The Application raises an important issue relating to the jurisdiction of the Committee under the ICSID Convention. The ICSID Convention establishes a self-contained system of arbitration. This is confirmed by Article 53 of the ICSID Convention, which provides that an ICSID award ‘shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention.’28
16. The ICSID Convention and the ICSID Arbitration Rules expressly confer various procedural powers on Tribunals which are constituted in accordance with the ICSID Convention in order to determine disputes. With particular regard to the procedural powers of ICSID Tribunals in the post-award phase, those powers include the power of rectification,29 the power to issue a supplementary award,30 the power of interpretation,31 and the power of revision.32
These powers are to be exercised by the original Tribunal which determined the merits of the dispute, and can only be exercised within certain stipulated time periods.
17. In particular, Article 51 expressly enables either party to apply to the original Tribunal for the revision of the award ‘on the ground of the discovery of some fact of such a nature as decisively to affect the award, provided that when the award
26 Reply, 8-9.
27 Ibid 10.
28 ICISD Convention, Article 53(1). The Convention does not permit the review of an arbitral award on grounds of public policy. A proposal for an exception to the obligation to enforce an ICSID award under Article 54 on public policy grounds was rejected by a large majority of states (25 in favour of rejection; 9 against) negotiating the ICSID Convention: History vol II, 903.
29 ICSID Convention, Article 49(2).
30 Ibid Article 49(2).
31 Ibid Article 50(1).
32 Ibid Article 51(1).
9
was rendered that fact was unknown to the Tribunal and to the applicant and that the applicant’s ignorance of that fact was not due to negligence’.
33
18. In addition to these post-award powers of the original Tribunal, the ICSID Convention provides that either party can request the annulment of an award under Article 52.34 Article 52(1) sets out five grounds on which a request for annulment may be based. These five grounds are exhaustive.35 ‘[A]n annulment proceeding is not an appeal, still less a retrial; it is a form of review on specified and limited grounds which take as their premise the record before the Tribunal’.36
19. The Committee observes that the allegations made by the Applicant in the present Application do not fall within any of the five grounds for annulment enumerated in Article 52. Indeed, the present Application cannot properly be characterised as a request for annulment. In this respect, it is noteworthy that the corruption issue is not raised in the Request for Annulment dated 26 June 2009. The corruption issue is only briefly mentioned in the Memorial in Support of the Application for Annulment dated 16 November 2009, although the Applicant fails to explain the ground for annulment in Article 52 of the ICSID Convention on which this argument is based.37
Rather, as noted above, the Applicant asks the Committee to consider and investigate evidence that was available before the original Tribunal and additional evidence that has been led in proceedings commenced by the Applicant before the New York courts. The Applicant does not point to any specific provision of the ICSID Convention or the ICSID Arbitration Rules as a basis for the Committee’s power to grant its Application, but rather seeks to invoke the Committee’s inherent powers.
20. The Committee agrees with the Applicant that international courts and tribunals have certain inherent powers which permit them to exercise powers that may go beyond the express terms of their constitutive instruments. However, the
33 Cf. ICJ Statute, Article 61.
34 ICSID Convention, Article 52(1).
35 See, e.g., Wena Hotels Ltd v Arab Republic of Egypt (ICSID Case No ARB/98/4), Decision on Annulment of 5 February 2002, paras 17-18; Christoph Schreuer et al, The ICSID Convention: A Commentary (2nd ed, 2009), 932.
36 MTD Equity Sdn Bhd v Chile (ICSID Case No ARB/01/7), Decision on Annulment of 21 March 2007, para 31.
37 Memorial in Support of the Application for Annulment, 2.
10
Committee considers that international courts and tribunals can only exercise such powers where those powers are necessary to ensure the performance of functions that have been expressly conferred. Further, there are limitations on the exercise of inherent powers, including that such powers cannot be inconsistent with the terms of the relevant constitutive instrument of the international court or tribunal.
38
21. The Committee’s function is to determine the Applicant’s Request for Annulment, which was submitted under Article 52(1) of the ICSID Convention. It is well established that ad hoc Annulment Committees have a narrowly defined jurisdictional mandate. The Committee agrees with the view that the exhaustive nature of the list enumerated in Article 52(1) means that ‘a party may not present new arguments on fact and law that it failed to put forward in the original arbitration proceeding … [n]or should a party present new contemporaneous evidence ….’39
22. As for the jurisprudence relied on by the Applicant in support of its proposition that the Committee has the power to make investigations into the alleged bribery, the Committee considers that these authorities do not assist the Applicant:
• In the Lehigh Valley Railroad Company Case, the Commission held that it had the power to reopen cases in relation to which charges were made that the Commission had been ‘defrauded and misled by perjury, collusion, and suppression’.40
38 United States – United Kingdom, Court of Arbitration established under the Air Services Agreement of 23 July 1977 (Heathrow Airport User Charges) (Supplementary Decision, 1 November 1993), 102 ILR 564, 579. However, two features distinguish the LeHigh Valley Railroad Company Case from the present one. First, the application in that case was made to the original Commission, which was not functus officio. If such an application were to be made under the ICSID Convention, it would properly be made by way of an application to the original tribunal for revision under Article 51. Second, there has been no allegation that the Tribunal’s Award in this case was procured by fraud or affected by corruption; rather, as noted above, the Applicant maintains that
39 Schreuer, above n 35, 932.
40 8 UNRIAA 160, 190 (US – Germany Mixed Claims Commission, 1933).
11
the alleged corruption was ultimately immaterial to the construction of the relevant provision of the Agreement of 4 July 1996.
41
• As for the decisions of the Iran – United States Claims Tribunal cited by the Applicant, neither of these provides any authority for the proposition on which the Applicant seeks to rely, for in both cases, the Iran – United States Claims Tribunal did not decide whether it had an inherent power to review and revise an Award under exceptional circumstances.
42
23. Although not cited by the Applicant or the Respondent, there are a number of other arbitral decisions which deal with the power of international courts and tribunals to reopen a case for newly discovered evidence. On the basis of the principle of jura novit curia, the Committee is able to consider the relevance of those decisions.43
24. One such decision is Ram International Industries, Inc v Air Force of Iran,44 where the Iran – United States Claims Tribunal expressed the view that ‘it might possibly be concluded that a tribunal … which is to adjudicate a large group of cases for a protracted period of time would by implication, until the adjournment and dissolution of the tribunal, have the authority to revise decisions induced by fraud’.45
However, this decision does not assist the Applicant, for again, the Iran – United States Claims Tribunal ultimately left the issue open; in any event, the present Committee is not the same body as that which determined the merits of the dispute.
25. Another relevant decision is that of the UNCITRAL Tribunal in Biloune and Marine Drive Complex Ltd v Ghana Investments Centre and the Government of Ghana.46
41 Application, 3. In that case, the UNCITRAL Tribunal held that: ‘[A] court or tribunal, including this international arbitral tribunal, has an inherent power to take cognizance of credible evidence, timely placed before it, that its previous
42 Morris v Iran, 3 Ir-USCTR 364, 365 (1983); Dallal v Iran, 5 Ir-USCTR 74, 75 (1984).
43 Fisheries Jurisdiction [1974] ICJ Rep 3, 9; Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua [1986] ICJ Rep 14, 24-5; Bin Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals (first published 1953, 1987 ed), 299.
44 29 Ir-USCTR 383 (1993).
45 Ibid 390.
46 95 ILR 184 (1990).
12
determinations were the product of false testimony, forged documents, or other egregious “fraud on the tribunal” …. Certainly if such corruption or fraud in the evidence would justify an international or a national court in voiding or refusing to enforce the award, this Tribunal also, so long as it still has jurisdiction over the dispute, can take necessary corrective action’.
47 This decision, although providing stronger support for the proposition advanced by the Applicant, is also of no assistance to the Applicant in the present case. First, the Application has not been made to the original Tribunal, but rather to the Committee. Second, and in any event, the Applicant has not argued that the Award was the product of false testimony. As stated by the Tribunal in its Award, and as acknowledged by the Applicant, the Tribunal did not need to rely on the alleged false testimony of Mr Bowen, but instead was able to rely on documentary evidence for its finding on the relevant issue.48
26. The Applicant has specifically stated that it is not asking the Committee to review the Tribunal’s findings for error.49
There would be no permissible ground for such an application under Article 52. On the basis of the foregoing reasons, the Committee also concludes that it does not have the power to exercise an independent jurisdiction to enquire into the matters of which the Applicant makes complaint.
27. Further, and in any event, the position adopted by the Applicant in the present Application is inconsistent with that which it expressly took before the Tribunal. Indeed, the Applicant accepts that it is ‘explicitly asking the Committee to do what we specifically said that the Tribunal need not do’.50 But this the Committee considers the Applicant may not do, since international law, as much as any system of municipal law, will not permit a party to blow hot and cold in respect of the same matter.51
47 Ibid 222.
48 Award, para 183; Application, 3; Reply, 5-6.
49 Application, 4.
50 Ibid.
51 Cheng above n 43, 141-9.
13
28. The only ground advanced for this approach by the Applicant is that ‘unlike two years ago, RSM is better able to marshal and evaluate the evidence.’52 But the evidence to which the Applicant refers was all obtained by it prior to the delivery of the Award, and, in one case, prior to the Merits Hearing.53 In the case of the evidence obtained after the Merits Hearing, if the Applicant had good grounds to submit that this was new evidence decisively relevant to the issues in the arbitration, then, even if the Tribunal had closed the proceedings,54
the Applicant could still have applied to the Tribunal to reopen the proceedings under ICSID Arbitration Rule 38(2).
29. As noted above, the Committee’s function is to consider and determine the Applicant’s Request for Annulment. The Committee considers that the issues raised in the Application are not directly relevant to that Request. As the Applicant itself stated in its Application, it believes that ‘the language of the contract with Grenada militated in RSM’s favour; whether or not Senator Bowen acted corruptly was ultimately immaterial to the construction of that language’.55
Further, the only specific request made by the Applicant in its Application is unrelated to the allegation of personal corruption on the part of Mr Bowen.
30. For these reasons, the Committee decides that the Application is outside its jurisdiction. The Committee accordingly rejects the Applicant’s Application in its entirety.
E. Costs
31. The Respondent has requested the Committee to order that the Applicant reimburse the Respondent for its costs in defending the Application.
52 Application, 4.
53 Application Exhibit B: Deposition of T Bass is in the ICSID arbitration and is dated 23 May 2007 (prior to the Merits Hearing in the arbitration). Application Exhibit C: Declaration of M Rose in the New York Proceedings is dated 9 November 2007.
54 According to the Award, the arbitration file was only ‘informally closed’ by the Tribunal at the end of the Merits Hearing: Award, para 26. The proceedings were not formally closed under Rule 38(1) until 15 January 2009: ibid, para 37. The Applicant claims in its Request for Annulment that the proceedings were closed at the end of the Merits Hearing on 22 June 2007: Request for Annulment, para 19.
55 Application, 3.
14
32. The Committee considers it appropriate to reserve issues of costs until the end of the present annulment proceedings.
Done on 7 December 2009.
/Signed/
Gavan Griffith QC
President of the Committee


دوشنبه 31 خرداد 1389

خلاصه رای ICSID

   نوشته شده توسط: علیرضا دانش آرا    

(( خلاصه رای))

پرونده امر حاکی از اختلافات  بین امیلیو از یک طرف بعنوان مدعی و از طرف دیگر پادشاهی اسپانیا بعنوان مدعی علیه میباشد که در جریان آن خواهان متقاضی پرداخت حقوق متعلقه ناشی از انجام خدماتش به عنوان مقام رسمی شاغل در نهاد وابسته به خوانده بوده است که پس از طی پروسه داوری و صدور رای مواجه با دفاع مدعی علیه و ارائه در خواست از ناحیه وی مبنی بر اصلاح رای  اصداری از حیث حدوث اشتباه (خطا) در نگارش بخشی از رای در خط 14(خط 13 از نسخه انگلیسی رای) مبنی بر درج کلمه ی رسمی به جای کلمه کارمند و نتیجتا مربوط نبودن ادعای مدعی به پادشاهی اسپانیا و لزوم تعریف رابطه کاری خواهان با کار فرمای طرف قراردادش و شمول قانون کار در این خصوص می گردد که با توجه به رعایت ماده 49 (2) کنواسیون ICSID از حیث رعایت فرجه 45 روزه طرح تقاضای اصلاح که از تاریخ تسلیم رای احتساب می گرددو با لحاظ مدلل بودنو بدون پاسخ ماندن این تقاضا، النهایه دادگاه ضمن پذیرش این بخش از درخواست تثمیم خود را مبنی بر تصحیح کله مذکور در متن رأی اصداری اعلام میدارد.


دوشنبه 31 خرداد 1389

ترجمه متن رای ICSID

   نوشته شده توسط: علیرضا دانش آرا    

بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم

مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری

واشنگتن ، دی سی

جریان (اختلاف) بین

امیلیو (مدعی)

و

پادشاهی اسپانیا (مدعلی علیه)

 

7/97/ARB   7/97/ARB : شماره پرونده

 

((اصلاح رأی))

 

اعضای دادگاه

پروفسور فرانسیسکو

داور قاضی توماس

داور ولف موریس

منشی دادگاه آقای گونزالو فلورس

    نمایندگی مدعی علیه                                            نمایندگی مدعی

           آقای رافائل آندرس لئون                                 دکتر رائول امیلیو

                  دل استادو                                           ماریا کریستینا

                      دلس                                          گوانزالس ناپولتیانو

                       دل                                                 ماکسی

                   مینستیریو                                              وینیوس

                    مادرید                                              لوئنوس آیوس

                   اسپانیا                                                  آرژانتین

تاریخ ارسال برای طرفین : 31 ژانویه 2001

دادگاه مرکب از اعضاء فوق پس از شور به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید :

روش های (روند) منجر به صدور رأی

1-    در تاریخ 13 نوامبر سال 2000، دادگاه جهت صدور رای تشکیل شده است. ذر همان روز و به موجب اصل 48 از مجموعه قواعد داوری بین الملی برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری، جانشین دبیر کل مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری، دستور ارسال یک نسخه تصدیق شده از رای ICSID به مدعی یعنی آقای امیلیو را صادر می کند که تاریخ مذکور در متن اصلی و تمام نسخ آن درج گردیده است.

2-    در 13 دسامبر سال 2000 پادشاهی اسپانیا ، مطابق ماده 49 (2) کنوانشسون حل اختلافات سرمایه گزاری موجود بین کشورها و اتباع دیگر کشورها و همچنین اصل 49 از مجموعه قواعد داوری بین المللی تقاضای اصلاح رای را می نماید.

3-    در تاریخ 27 دسامبر سال 2000، پادشاهی اسپانیا مطابق اصل 49 (1) از مجموعه قواعد مذکور تقاضای اصلاح رأی داوری را می نماید.

روز 2 ژانویه سال 2001، جانشین دبیر کل مطابق اصل 49 (2) درخواست ثبت شده ارسالی توسط پادشاهی اسپانیا در خصوص اصلاح رای همچنین در درهمان زمان نسخه ای از لوایح ارسالی ثبت شده را به هر یک از اعضاء دادگاه بهمراه تصویری از ابلاغ لوایح مذکور به طرفین ارائه میدهد.

در  13 دسامبر سال 2000 پادشاهی اسپانیا مطابق ماده 49 (2) کنوانیسون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین ایالات (کشورها) و اتباع کشورهای دیگر و اصل 49 داوری تقاضای اصلاح رای را می نماید.

در تاریخ 27 دسامبر سال 2000، پادشاهی اسپانیا مطابق ماده 49 (1) از مجموعه قواعد مذکور تقاضای اصلاح رأی داوری را می نماید.

4-    روز 2 ژانویه سال 2001، جانشین دبیرکل، مطابق ماده 49 (2)، درخواست ثبت شده ارسال شده توسط پادشاهی اسپانیا در خصوص اصلاح رأی و در همان روز نسخه ای از لوایح ارسالی ثبت ثبت شده را به هریک از اعضای دادگاه بهمراه تصویری از ابلاغ لوایح مذکور را به طرفین ارائه میدهد.

5-    در تاریخ 4 ژانویه سال 2001، مطابق اصل 49 از مجموعه  قواعد داوری، تصمیم دادگاه، توسط  منشی دادگاه مبنی بر لزوم تشکیل پرونده و تکمیل درخواست اصلاح رأی با مقید نمودن به زمانی محدود به طرفین ابلاغ گردید.

6-    مطابق با برنامه تعیین شده توسط دادگاه ، مدعی در 9 ژانویه 2001، اعلام کرد که همراه با درخواست ارسال شده  پادشاهی اسپانیا پیرامون اصلاح رأی، هیچ فایل اضافی ضمیمه نبوده است

7-    دادگاه (بدین جهت) به اتفاق آراء بهره گیری از تماس های تلفنی و ایمیلی و مکاتبه را پیرامون در خواست مذکور ارسال شده بوسیله اسپانیا تجویز کرد.

8-    کشور پادشاهی اسپانیا، در خصوص در خواست مطروحه برای اصلاح تقاضا کرده است که کلمه "رسمی"بکار رفته در خط 14 (خط13 از نسخه انگلیسی رای)بند 45از رای اصداری به کلمه "کارمند" تغییر یابد.

9-    پیرو درخواست اصلاح رأی مذکور عنوان گردیده که اساس محکومیت پادشاهی اسپانیا به علت خطای نسخه برداری است ، تاکید این امر در رأی اصداری که کارمند را با وضعیت رسمی می شناسد خلاف آنچه است که در رای ادعا شده و پیرامونش استدلال شده است.

10-   همچنین مطابق آنچه در جوابیه (ارائه شده توسط پادشاهی اسپانیا که شایسته دقت کافی و جامع می باشد و همچنین مطابق مدارک ارائه شده، بین کارمند و مقام رسمی تفاوت وجود دارد. ضمناً در دفاع از ادعای بعمل آمده . (بطرفیت پادشاهی اسپانیا)اینگونه عنوان گردید که به جایگاه کارمندان باید در چارچوب قانون کار توجه شود از اینرو  قایل شدن وضعیت رسمی که هرگز ایجاد نشده است صحیح نمی باشد .

11-   پادشاهی اسپانیا در مقابل (ادعای مطروحه طرف مقابل) و ذدر تایید اظهارات خود سندی کهن را ارائه نموده( بتاریخ 9 آوریل1999)مربوط به آن ایالت که عنوان می داشت کارکنانی که از مقامات رسمی نمی باشد در زمینه خدمات خود تحت الشمول استاندارهای عمومی اسپانیایی مربوطه هستند که این امر مطابق مقررات حقوق خصوصی مقرر که دادگاه های اسپانیا نیز  به ان عمل می نموده اند ، اشعار میدارد کارگران و کارمندان مطابق قوانین کار متصل به  کارفرمای خود هستند. (مطالب داخل در درخواست اصلی برای اصلاح واجد اهمیت بوده و روشن هستند)

12-   در نتیجه پادشاهی اسپانیا حمایت کرده از آنچه که بیشترین مطابقت را به درستی با نظرات منتسب به کشورش داشت که جایگاه اصلی اش بطور خلاصه در بخش 40 از رأی اصداری به شرح زیر می باشد : به عقیده اسپانیا انتقال وجوه به  EAMS کاملاً اجازه داده شده بود که به وسیله Maffezini وتوسط کارگر عامل EAMS صورت پذیرفت با ظرفیت شخص اش.

13-   ماده 49 (2) کنوانسیون ICSID این امر را مقررکرده است که دادگاه بنا به درخواست یکی از طرفین ظرف 45 روز پس از تاریخ تسلیم رأی ممکن است تصمیم بگیرد به طرف دیگر اطلاع دهد که تقاضایی در خصوص رای وجوددارد مبنی براینکه بخشی از آن باید اصلاح یا حذف شود؛ مانند اشتباهات مشابه با محاسباتی در رأی.

14-   داوری ضمیمه شده  ومکمل که مطابق اصل 49 در پاراگراف بالا ذکر گردید ظرف 45 روز از تاریخ تسلیم رای است که پیرو ماده 49 (2) کنوانسیون تکمیل و اصلاحش نیازمند درخواست است که طی آن جزئیات هرگونه اشکالی که مورد تقاضااست بیان می شود.

15-   پادشاهی اسپانیا درخواست خود برای اصلاح رای که در 12 دسامبر سال 2000 به او تسلیم شد با پرداخت هزینه  مربوط در مدت 45 روز پس از آن یعنی 27 دسامبر سال 2000، مطابق ماده 49 (1) از قانون تجویز شده داوری ، ارائه نموده است.

16-17-18 :

بخش 45 از رأی اصداری بتاریخ 13 نوامبر سال 2000 با طرح روشهای بخش C از رأی گفته شده، خلاصه ای از جمع بندی و پاراگراف 45 را پیرامون اعلام حقانیت بیان می کند و شرح استدلالات ارائه شده توسط پادشاهی اسپانیا در خصوص اصلاح خطای مندرج در رأی مورخ 13 نوامبر 2000 می باشد .

19-مطابق ماده 49 (2) کنوانسیون ICSID و با عنایت به اینکه از جانب مدعی هیچ اعتراض بعمل نیامده و با در نظر داشتن اصلاح خلاصه ای از استدلالات بعمل آمده توسط مدعی علیه از کل مجموعه ارائه شده توسط وی ،این دادگاه درخواست اصلاح رای مذکور را به کیفیت مطروحه توسط پادشاهی اسپانیا مناسب می داند.

20-هدف اصل 49 (4) ارائه دادن تصیمی داوری در خصوص رای مورخ 13 نوامبر 2000 است. مطابق با موارد معنونه در اصل 47 (1) و اصل 49 (2) از کنوانسیون داوری، تصمیم متخذه بمنزله بخشی جدایی ناپذیر از رأی دست.

            " رای داوری "

بنا بر دلایلی که که در بالا ذکر شده دادگاه به اتفاق آراء اینگونه تصیم می گیرد :

با مناسب و وارد دانستن درخواست ارائه شده توسط پادشاهی اسپانیا در خصوص اصلاح رأی 13 دسامبر 2000 بدینوسیله در خط 14 (خط 13 نسخه انگلیسی رأی) از پارگراف 45 رای کلمه "کارمند" جایگزین کلمه "رسمی" میگردد.

هر یک از طرفین باید تمام هزینه مربوط خود را از کل هزینه ها و مخارج قانونی مشاوره ناشی از تقاضای اصلاح رای حاضر بپردازند.

 


دوشنبه 31 خرداد 1389

متن رای ICSID

   نوشته شده توسط: علیرضا دانش آرا    

1
(English Translation from Spanish Original)
INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT
OF INVESTMENT DISPUTES
WASHINGTON, D.C.
IN THE PROCEEDING BETWEEN
EMILIO AGUSTÍN MAFFEZINI
(CLAIMANT)
and
THE KINGDOM OF SPAIN
(RESPONDENT)
CASE NO. ARB/97/7
RECTIFICATION OF THE AWARD
Members of the Tribunal
Professor Francisco Orrego Vicuña, President
Judge Thomas Buergenthal, Arbitrator
Mr. Maurice Wolf, Arbitrator
Secretary of the Tribunal
Mr. Gonzalo Flores
2 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL
Representing the Claimant Representing the Respondent
Dr. Raúl Emilio Vinuesa Mr. Rafael Andrés León Cavero
Dra. María Cristina Brea Abogado del Estado
Dra. Silvina González Napolitano Subdirección General de los
Dra. Gisela Makowski Servicios Contenciosos del
Estudio Vinuesa y Asociados Ministerio de Justicia
Buenos Aires Madrid
Argentina Spain
Date of dispatch to the parties: January 31, 2001
CASES 3
THE TRIBUNAL
Composed as above,
After deliberation,
Makes the following decision:
Procedure Leading to the Rectification of the Award
1. On November 13, 2000, the Arbitral Tribunal constituted in this
case rendered its Award. On the same date, and in accordance with Rule 48
of the Rules of Procedure for Arbitration Proceedings (Arbitration Rules),
the Acting Secretary-General of the International Centre for Settlement of
Investment Disputes (ICSID or the Centre) dispatched a certified copy of
the Award to Mr. Emilio Agustín Maffezini (the Claimant) and to the
Kingdom of Spain (the Respondent), indicating the date of dispatch on the
original text and on all copies.
2. On December 13, 2000, the Kingdom of Spain submitted to the
Secretary-General a request for rectification of the Award in accordance
with Article 49(2) of the Convention on the Settlement of Investment
Disputes between States and Nationals of Other States (ICSID Convention)
and Arbitration Rule 49.
3. On December 27, 2000, the Kingdom of Spain submitted to the
Centre the lodging fee for the rectification of an Award prescribed in Arbitration
Rule 49(1)(d).
4. On January 2, 2001, the Acting Secretary-General, pursuant to Arbitration
Rule 49(2), registered the request for rectification of the Award
submitted by the Kingdom of Spain and, on the same day, notified the
parties of the registration, transmitted to the Claimant a copy of the
request for rectification and transmitted to each member of the Tribunal a
copy of the notice of registration, together with a copy of the request.
4 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL
5. On January 4, 2001, pursuant to Arbitration Rule 49(3), the Secretary
of the Tribunal informed the parties of the Tribunal’s decision that it
would not be necessary for the Tribunal to meet in order to consider the
request for rectification of the Award. The Secretary of the Tribunal also
communicated to the parties the time limits for the parties’ filing of their
observations on the request and the proceeding to be followed for the
consideration of the request.
6. In accordance with the schedule set by the Tribunal, the Claimant,
on January 9, 2001, announced that he did not have observations to file
with respect to the request for rectification of the Award submitted by the
Kingdom of Spain. The Kingdom of Spain did not file any additional
observations on the request for rectification of the Award.
7. The Tribunal, by means of telephone communication and mail
correspondence, deliberated on the request for rectification of the Award
submitted by the Kingdom of Spain, unanimously reaching the present
decision.
Summary of the request for rectification submitted by the Kingdom of Spain
8. The Kingdom of Spain, in its request for rectification of the Award
has asked that the word “official” used in line 14 (line 13 in the English
version of the Award) of paragraph 45 of the Award be substituted by
“employee.”
9. Said request for rectification is based on the Kingdom of Spain’s
conviction “that due to a transcription error, it is affirmed in the Award
that the Kingdom of Spain recognizes in its allegations that the employees
of SODIGA were ‘officials’, which is exactly the contrary of what it has
alleged and defended in its arguments.”
10. The Respondent likewise states that “in a sufficiently precise and
documented manner, the Kingdom of Spain has presented the legal distinction
between employee and official, defending in its allegations that the
employees of SODIGA were not officials from a legal standpoint, but
rather employees within the framework of labor law. […] It is therefore not
possible to impute to Spain recognition of the official status of an employee
which has never been made.”
CASES 5
11. In support of said affirmations, the Kingdom of Spain cites its
counter-memorial of April 9, 1999, in which it states, on page 91, “But it
is that in addition, […] its employees (sic. Those of SODIGA S.A.) are
not officials whose services are regulated by the standard for Spanish public
officials. What is involved is a corporation regulated by Spanish commercial
private law, which is subject to judgment before Spanish civil courts
and whose workers are employees, bind to their employer under a relationship
regulated by Spanish labor laws.” (emphasis and clarification in parenthesis
in the original request for rectification).
12. As a consequence, the Kingdom of Spain sustains that “that which
most conforms with what has been truly alleged by Spain, whose legal position
is intended to be summarized in section 45 of the award […] is the
following: ‘According to Spain, the transfer of funds to EAMSA was fully
authorized by Mr. Maffezini and was carried out by an employee of
SODIGA acting in his personal capacity...’” (emphasis in the original).
Considerations
13. Article 49(2) of the ICSID Convention establishes that “The
Tribunal upon the request of a party made within 45 days after the date on
which the award was rendered may after notice to the other party decide
any question which it had omitted to decide in the award, and shall rectify
any clerical, arithmetical or similar error in the award.”
14. Arbitration Rule 49 supplements that which is stated in the abovementioned
paragraph, establishing that “within 45 days after the date on
which the award was rendered, either party may request, pursuant to
Article 49(2) of the Convention, a supplementary decision on, or rectification
of, the award,” with the requirement that the request, among other
requisites, “state in detail any error in the award which the requesting party
seeks to have rectified.”
15. The Kingdom of Spain filed its request for rectification of the
Award on December 13, 2000, and submitted its fee for lodging a request
for rectification, as prescribed by Arbitration Rule 49(1)(d), on December
27, 2000, that is, within 45 after the date on which the Award was
rendered.
6 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL
16. Paragraph 45 of the Award dated November 13, 2000 forms part of
section C of said Award, entitled Summary of Facts and Contentions. In said
paragraph 45, the Arbitral Tribunal described the arguments presented by
the Kingdom of Spain in its oral and written pleadings.
17. The rectification requested by the Kingdom of Spain appropriately
summarizes the arguments set forth by the Respondent in the present
proceeding.
18. The request of the Kingdom of Spain seeks, as a consequence, the
rectification of a material error in the Award of November 13, 2000, as
prescribed by Article 49(2) of the ICSID Convention.
19. Having received no objections from the Claimant, and in view of
the modification of the summary of arguments by the Respondent as set
forth by the Respondent itself, this Tribunal finds it appropriate to
grant the request for rectification of the Award filed by the Kingdom of
Spain.
20. For the purpose of Arbitration Rule 49(4) the present decision refers
to the terms of the Award dated November 13, 2000, relating to the
matters indicated in Arbitration Rule 47(1)(a-g). In accordance with
Article 49(2) of the ICSID Convention, the present decision constitutes an
integral part of the Award.
Decision
21. For the reasons stated above, the Tribunal unanimously decides:
(1) To grant the request for rectification of the Award submitted by
the Kingdom of Spain on December 13, 2000, thereby substituting
in line 14 (13 in the English version of the Award) of
paragraph 45 of the Award the word “employee” for the word
“official.”
(2) Each of the parties shall bear the entirety of the costs of its own
expenses and legal fees for its own counsel resulting from the
present rectification proceeding.
CASES 7
So Decided.
[signature and date]
Francisco Orrego Vicuña
President of the Tribunal
[signature and date] [signature and date]
Thomas Buergenthal Maurice Wolf
Arbitrator Arbitrator